فدراسیون فوتبال این است که به 82 کارمندان برکنار شده و قربانی 124 شغل در مجموع با توجه به مالی خرید اینترنتی از بیماری همه گیر کوروناویروس با انگلستان بدن حاکم انتظار ضرر و زیان حدود £300m.

بیشتر به شرح زیر…