First Photo Earth from Space
عکس های اعتباری: UniladTech
شنهای سفید موشک رسما به نام V-2 شماره 13 بود که اساسا تغییر یافتهاست V-2 موشک که اول شد جسم انسان ساخته شده را به یک عکس از زمین از فضا. آن را راه اندازی در 24 اکتبر 1946 در White Sands Missile Range در شن و ماسه سفید, New Mexico, و موشک به حداکثر ارتفاع 65-مایل است. در ادامه مطلب به صورت تصویری و اطلاعات بیشتر.معروف عکس, دستگیر شدند با یک DeVry 35 میلی متر سیاه و سفید تصویر متحرک دوربین متصل به موشک. برای کسانی که نا آشنا با V-2 را برای اولین بار در جهان دوربرد هدایت موشک های بالستیک طراحی شده توسط یک مایع سوخت موتور راکت است. آن را در طول WW2 در آلمان به عنوان یک "انتقام سلاح" اختصاص داده شده به حمله متفقین شهرستانها به عنوان تلافی متحد بمب گذاری در شهرهای آلمان.