Oura Smart Ring NBA
برای 22 تیم NBA خواهد شد که مستقر در NBA حباب در اورلاندو فلوریدا در ماه آینده به عنوان فصل همچنان وجود خواهد داشت یک تعداد انگشت شماری از فن آوری برای کمک به آنها را جلوگیری از انقباض COVID-19 از جمله Oura هوشمند حلقه. این دستگاه می تواند ردیابی و ثبت خصوصيات فيزيولوژيک پوشنده لباس مانند دمای بدن و تعداد تنفس. ادامه مطلب برای نشان دادن آنچه حلقه قادر است و اطلاعات بیشتر.با استفاده از داده های جمع آوری شده از Oura هوشمند حلقه می تواند تعیین یک احتمال داشتن قرارداد COVID-19 سه روز قبل از علائم مشاهده شده با 90 درصد دقت و صحت. تنها زمانی که یک بازیکن اطلاع داده است که آنها احتمالا می تواند coronavirus را به ثبت اطلاعات شخصی ارسال می شود به مقامات بهداشت در غیر این صورت محرمانه باقی خواهند ماند. علاوه بر اینکه مقاوم در برابر آب و ضد خراش حلقه طول می کشد حدود 1 هفته در یک شارژ کامل.