هری و مگان را Archewell کاربرد علامت تجاری 'رد' و فرایند مداوم

دوک و دوشس ساسکس نرم افزار به علامت تجاری خود را غیر انتفاعی سازمان دریافت نکرده نهایی رد مستقل می داند. در آو

توسط FARDAALEFBA در 29 خرداد 1399

دوک و دوشس ساسکس نرم افزار به علامت تجاری خود را غیر انتفاعی سازمان دریافت نکرده نهایی رد مستقل می داند.

در آوریل زن و شوهر اعلام کرد قصد دارد برای راه اندازی یک جدید بشردوستانه شرکت تحت نام Archewell.

زن و شوهر است گفت: آنها اعلام خواهد شد بیشتر در مورد برنامه های خود را برای Archewell "هنگامی که زمان مناسب است".

آخرین مطالب