انگلستان باید برنده سری خود را در برابر غرب هند پس از اطمینان از پیروزی در سومین آزمون.

غرب هند ادعا کرد که اولین مسابقه در Ageas کاسه در ساوتهمپتون قبل از میزبان جنگیدند در اولدترافورد در منچستر به کراوات سری.

انگلستان و سپس برنده سوم و نهایی آزمون در اولدترافورد در روز سه شنبه همان روز که در آن استوارت گسترده خود را در زمان 500 تست جدا.

بیشتر به شرح زیر...