دربی کانتی مدافع آندره ویزدوم در بیمارستان در روز دوشنبه شب بعد از اینکه چاقو در یک "بی دلیل حمله و سرقت" در لیورپول.

این بازیکن سابق لیورپول در Toxteth منطقه دیدن خانواده اش هنگامی که او مورد حمله قرار گرفت. Merseyside پلیس در حال بررسی حادثه است.

حکمت 27 است در یک وضعیت با ثبات است و انتظار می رود تا بهبودی کامل. او در روز شنبه بازی در دربی را 2-1 برنده بیش از خواندن.

دربی در توئیتر خود نوشت: "دریافت خوب به زودی, Wis."