خرید و لیست قیمت دوزینگ پمپ

ضروری به توضيح می باشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربع

توسط FARDAALEFBA در 17 فروردین 1401
ضروری به توضيح می باشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها اساسی هم متفاوت هست ولي همگی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ کارگزاری مي شو ند .اصول كارانها به اين رخ هست كه موقعي كه مـايع ازپمپ بیرون مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود وباعث مي شودضربات ناشي ازافزايش فشاربه هواي درون محفظه منتقل شـودو باعـث يكنواخت شدن جريان خروجي پمپ وكاهش لرزش وارتعاشات نیز چنين ازانتقال لـرزش پمـپ روي سيسـتم لوله كشي ممانعت مي شود. ضروری به توضيح میباشد كه دراكثرطراحي ها براي متعادل كردن فشارخروجي پمپ ازمحفظه هائي بـه نـام Air Chamberودربعضي ديگرازDampener استفاده مي شودكه اصول كار ان ها مهم هم متعدد است ولي همگی انهـا روي لاين هاي خروجي وورودي پمپ کارگزاری مي شو ند .اصول كارانها به اين رخ است كه موقعي كه مـايع ازپمپ خارج مي شودمقداري ازمايع دراين كپسول ها ذخيره مي شـودوباعث فشـرده كـردن هـواي حـبس شده دران مي شود . دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ یا به عبارت دیگر مترینگ پمپ ، پمپ هایی میباشند که مقدار یا دوز مشخصی را از یک سیال پمپاژ یا به معنای دیگر تزریق می نمایند .این پمپ ها در دو گونه پیستونی و دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ دیافراگمی عرضه می گردد. پمپهاي ديافراگميPump Diaphragm پمپ هاي ديافراگمي جزگروه پمپ هاي رفت و بر گشتي هستند كه المان پمپ را يك ديافراگم قابل ارتجـاع تشكيل مي دهد .اين پمپ هاازلحاظ اصول كاربسيار شبیه پمپ هاي گونه پيستوني يا پلانجري مـي باشـندبااين تفاوت كه درپمپ هاي پيستوني حركت پيستون ياپلانجرمستقيماباعث جابجاشدن مايع مي شودولي در پمـپ هاي دسته ديافراگمي حركـت رفـت وبرگشـتي روي ديـافراگم اعمـال مـي شـودوانقبا ض وانبسـاط ان باعـث تغييرحجم باطن پمپ وورودوخروج دوزینگ پمپ کلرزنی مايع مي شود. بهترین نوع دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ چیست؟ به جهت خودداری از مشکلات نشتی، بایستی از طرح دیفراگمی دوزینگ پمپ ها به کارگیری کرد. به جهت تزریق ضد قفل و الکل به بنزین آیتم به کار گیری قرار می گیرد. 3. ممکن است دوزینگ ProMinent پرومیننت آلمان پمپ در ترازو و فرآورده متفاوت باشد ولی یه طور کلی محصول همین پمپ از پلاستیکهای مقاوم در برابر مواد شیمیایی (PVC )، لاستیک یا فولاد ضد زنگ است. در اینجا اکثر به بررسی وب وبسایت دوزینگ پمپ سلونوئیدی.
آخرین مطالب