از مواد شیمیایی Impact شنیده اید؟ همینجا این است

شرکت sigma محصولات مورد به کار گیری در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه می ن

توسط FARDAALEFBA در 26 آذر 1401
شرکت sigma محصولات مورد به کار گیری در تحقیقات علمی ژنومیک، پروتئومیک، بیوتکنولوژی و توسعه دارویی را عرضه می نماید و طیف وسیعی از محصولات و فن آوری های حاذق را برای تحقیقات شیمیایی از جمله گونه های کاتالیزورها (فلزی، غیر فلزی، کایرال)، حلال ها، آنتی بادی ها، معرف های بیوشیمیایی، بافرها، اسیدها و بازها را ایجاد می کند. APTMS یک آمینوسیلان میباشد که در فرآیندهای silanization به تیتر عامل جفت سیلان به جهت تصحیح سطح اشکال نانو ذرات و در مخلوط اهمیت ماتریس سیلیس مزوپور برای از در میان بردن کروم از فاضلاب دیدن ورقه اصلی استعمال می شود. از این ماده شیمیایی به عنوان یک سلاح در طول نبرد جهانی اولیه استعمال می شد. تترا هیدرات مولیبدات آمونیوم (AMT) یک نمک مولیبدن می باشد که به تیتر پیش ماده در ساخت کلسیم مولیبدات، سنتز دی اکسید تیتانیوم، MoO2، MoBi2S5 و تهیه محلول ید یدید-مولیبدات به جهت انتخاب تراز گلوکز به کار گیری می شود. MBTH هیدروکلراید هیدرات یک معرف کروموژنیک هست که به جهت انتخاب بنزودیازپین ها، کلسترول، کار آنزیم، سنتز رنگ های بنزوتیازولیلیوم آزو و همینطور به عنوان یک معرف جفت الکتروفیلی به جهت انتخاب کلر باقیمانده گزینه استفاده لینک قرار می گیرد. NaHSO3 به عنوان معرف به جهت ساخت بافر بارش ایمنی (IP) به منظور تصحیح مواد شیمیایی در DNA، سنتز ۵ ، ۶-دی هیدروآسیل-۶-سولفونات و آرسنیولیپیدها آیتم استعمال قرار می گیرد. در تشکیل آلیاژ Al-Cd و به عنوان یک عامل هسته در ساخت رنگدانه TiO2 به کار گیری می شود. مونوهیدرات هیدرازین اهمیت سیستم کریستال تریکلینیک و مجموعه فضایی P3121 هستند که به تیتر منبع هیدروژن از طریق تجزیه در حضور کاتالیزور تشکیل شده از نانوذرات آلیاژ Ni-Pt و CeO2، برهان کمتر دهنده در مواردی و سنتز هیدرازید بنزوئیک اسید و وینیل بنزیلامین هیدروکلراید استفاده می شود. یک جامد بی رنگ هست که به عنوان کاتالیزور نوکلئوفیلی مفید در انواع واکنش های آسیلاسیون، بیلیس-هیلمن، هیدروسیلاسیون ها، تریتیلاسیون، سنتز استودینجر β- لاکتام ها و موردها دیگر کاربرد دارد. روغن معدنی یک مایع شفاف، بی بو و ماده ای مشترک در گونه های مواد آرایشی و محصولات مراقبتی است. سیگما آلدریچ ایالات متحده،یکی از بزرگترین ایجاد کنندگان و توزیع کنندگان مواد شیمیایی در سراسر دنیا هست که بیش از 230000 معرف و ماده شیمیایی را تولید می کند. از همین ماده اکثر در صنعت های پلاستیک سازی استفاده می شود. این ورقه شامل ترکیبات سازنده مواد شیمیایی، ادغام % عنصرها و مواد داخل آن و پارامترهای ایمنی که حین مصرف و وقوع اتفاق می بایست رعایت شوند را به جهت به عبارتی ماده شیمیایی مشخص و معلوم بیان می کنند. واقعیت همین میباشد که می توانیم به راحتی اکثریت محصولاتی را که در سوپر مارکت می بینیم حساس ترکیبات طبیعی که در خانه داریم، به دست آوریم. در طب غالباً از جور خالص آن استفاده شده و بها واقعی آن فقط به دست طبابت ماهر پدیدار میگردد. در شویندهها با هدف برطرف نمودن دشواری آب و عملکرد بهتر، در پزشکی به جهت تهیه آسپرین و در دندانپزشکی مادهای مؤثر در تمیزکردن دندانها است. به تیتر ماده كاهش دهنده در تهیه و تنظیم ورق های گرافن به کار گیری می شود. TEDETA یک لیگاند اتیلن دی آمین جایگزین N می باشد. حدود یک چهارم از کل مواد شیمیایی تولیدی، در ایجاد سایر مواد شیمیایی به کلیک مصرف می رسند. اخلال در گوشه و کنار زیست از طلوع فرهنگ و تمدن صورت داده است و دارای پرورش جمعیت جهانی مشکلات آلودگی افزایش یافته است، برای حفظ یک محیط زیست سلامت ترفند های شیمی آنالیتیکال گزینه اتکا قرار می گیرند، مواد نامطلوب موجود در آب، هوا، خاک و مواد غذایی بایستی مشخص شوند. به تیتر نمونه در کشاورزی برای ایجاد کودهای آمونیوم فسفات و غنی نمودن خاک و بهبود پرورش گیاهان، در صنعت های غذایی به منظور ایجاد طعم در برخی از غذاها و نوشیدنیها و یا این که در روند ایجاد روغن نباتی، پکینگ پودر یا این که محصولات گوشتی استعمال میشود. اسید سیتریک که به شکل آبدار و خشک ایجاد می‌گردد من جمله اسیدهای پرمصرف در صنایع غذایی است، به گونهای که حدود ۷۵ % اسید ایجاد شده در همین صنعت استفاده میشود. اسید سیتریک از جمله اسیدهای آلی است که به رخ طبیعی در بعضا از میوهها و مرکبات وجود دارد. همینطور در صنعت های شیمیایی اکسیژن در مجزاسازی هیدروکربنها (ترکیبات تنها کربن و هیدروژن) به محصولات هیدروکربن کوچکتر مثل اتیلن، پروپیلن و استیلن کاربرد دارد. آنها کوچکترین واحدی هستند که هر چیزی را می قدرت سوای انجام کارهای افراطی (مثل بردن یک مشعل دمنده به یک بلوک لگو یا این که شکستن اتم ها در یک راکتور هسته ای ) به آن مجزاسازی کرد . محلول های آبی سدیم بیسولفیت در فضای سبز اسیدی میباشند و جداسازی آن به صورت اسید، دی اکسید گوگرد تشکیل می دهد. اسپرمین تترا هیدروکلراید به رخ پودر یا کریستال می باشد و به جهت رسوب DNA از بافرهای آبی اندک نمک به کارگیری می شود. به شکل پودر هست و عنوان سپر مؤثر نوترون به جهت راکتورهای هسته ای متحرک، سوخت موشک و سیستم ذخیره انرژی مورد به کار گیری قرار می گیرد. به رخ مایع میباشد و به تیتر معرف در سنتز ماکرولیگاند آمین شده و لیگاند رسوبی گزینه استعمال قرار گرفته برای دیتاها بیشتر به اینجا کلیک کنید است. اگر شما این نوشته را تحسین می کنید، مایلید اطلاعات بیشتری در گزینه ادامه مطلب بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.
آخرین مطالب