مستقل استخدام خبرنگاران در سراسر جهان به شما به ارمغان بیاورد واقعا مستقل روزنامه نگاری. برای حمایت از ما لطفا در نظر گرفتن سهم.

وستهام میزبان واتفورد در لندن / ورزشگاه: امشب در یک بازی خواهد کرد که قطعا به اثبات بسیار مهم در تعیین اینکه آیا هر دو طرف هنوز هم در لیگ برتر فصل آینده است.

چکش نشستن 16 در جدول با 34 امتیاز و سه بازی را به بازی. در ضمن واتفورد در حال 17th, تنها انتهایی شرق لندن در هدف تفاوت دارد.

هر دو طرف سه امتیاز جلوتر از بورنموث و استون ویلا که اشغال دو سه سقوط نقاط با نوریچ در حال حاضر با داشتن تنزل. دنبال تمام عمل زندگی می کنند در زیر:

لطفا اجازه می دهد یک لحظه برای وبلاگ به بار.