مشهور پخش هیو فراز درگذشت در سن 99.

فراز که یک بار برگزار می شود رکورد بیشترین دقیقه در مقابل دوربین تلویزیون درگذشت روز چهارشنبه از علل طبیعی در این خانه در اسکاتسدیل, آریزونا, خود great-niece آسوشیتدپرس گفت.

بیشتر به شرح زیر…