پاسخی بر ادعای عدم نجاست سگ - خبرگزاری حوزه

آن‌گاه از تصمیم گیری در گزینه انتخاب سگ به یک مرکز تخصصی پت مراجعه کنید و از آن ها بخواهید سگی مطلوب سبک زندگی

توسط FARDAALEFBA در 27 فروردین 1401
آن‌گاه از تصمیم گیری در گزینه انتخاب سگ به یک مرکز تخصصی پت مراجعه کنید و از آن ها بخواهید سگی مطلوب سبک زندگی شما خرید سگ بیچون فرایز معرفی کنند. در حالتی‌که شما به به عبارتی طرز مادراقدام به تربیت نمائید کارتان بسیارآسانترخواهد شد. طریقه یاددادن : نخست زنجیرقلاده را زیرپای خود قراردهید بطوریکه بتوانید درموقع لزوم زنجیررا بالا وپایین بکشید بعد کلیدی یک دست زنجیررا آرام بکشید وبا کف دست دیگرحیوان را بطرف زمین (حالت خوابیدن) خم وهدایت فرمائید ودراین موقع کاملا پر‌نور حساس آهنگی محکم بگوئید: بخواب ۰۰۰ بخواب زمانی حیوان خوابید اورا بهمین حالت نازونوازش نمایید واگرحیوان سرکشی می کند باید اورا قدری آهسته بطرف زمین فشاردهید وپنجه های جلویش را بطرف خویش درازکنید وبه این قراربایستی همین تمرین را مکرراجرا نمائید. طریقه نخستین : موقعی که سگهای نسبتا بزرگ جثه به طور کامل دوستانه به سروکول فرد می پرند واحیانا دسته انسان را می لیسند بایستی دریکجا ثابت ایستاد وبا کمال دقت واحتیاط سگ را به بر روی دوپای عقبش برگرداند وبموازات همین کار بایستی دارای موسیقی محکم گفت : اه اه وبا کمال احتیاط حیاتی کف دست اورا ازاین کارمنع نمود. علی الخصوص موقعی که اگرچند دقیقه شخص را ندیده باشند دراین موقع اساسی این عمل خویش درحقیقت می خواهند ابرازمحبت بیشتری نموده باشند درست مثل آنستکه انسان وقتی رفیق خویش را مدتی ندیده میباشد چطوربا دست به کتف اش می زند. در صورتی که زخم، یک بریدگی قابل بازدید باشد به راحتی می توانید آن را تشخیص دهید، اما اکثر زمان ها حتی هنگامی که درد داخلی است، سگ ها برای برطرف کردن مشکل آن قسمتی از تن خویش را لیس می زنند. زمانی گمرکی به سگ های مواد یاب مجهز می شود در خط قرمز رنگ قاچاقچیان قرار می گیرد و دیگر قاچاقچیان همین مسیر را کمتر به کارگیری می کنند. درعمل، ممکن است بخش اعظمی از سگ های وابسته به مرکز ها رویش بشکل تجربی بوسیله داروهای هورمونی یا غیرهورمونی زیر درمان قرار بگیرند. درصورتیکه حیوان خانگی شما زخم دیده، بیمار می باشد یا این که علائم متعدد یا شدیدی از درد را نشان می دهد از یاری به حیوان خانگی خویش دریغ نکنید. متأسفانه زمانی که سگی شما را گاز یا چنگ می گیرد و جایی از بدنتان مبتلا بریدگی می شود، احتمال ابتلا به هاری بسیار دوچندان خواهد بود. هنردرخانه دوچندان آیتم استعمال نخواهد شد چون درمنزل تعلیم نشستن به جهت اوکافی خواهد بود که باعمل بخواب یا همانجا بمان کامل شدن می شود. چون درچنین محوطه هایی مهم خویش یا دیگران به بازی سرگرم می شود. همین حیوان هم حساس پرش به شانه ها وسروکول صاحبش نشاط و شادی خود را ازدیدن اوابرازمیدارد بیخبر ازاینکه با پنجه های آلوده و کثیف وکثیفش لباس صاحب خود را کثیف وآلوده می نماید. سگهای ریز و تبارک از نژادهای متفاوت، در دستههای ٢ و ٣ تایی در قسمتهای متفاوت پارک مشغول بازی و ورجهوورجه میباشند و از سروکول هم بالا میروند.
آخرین مطالب