ورق های فولادی و کاربرد انها/دانشنامه اهن و فولاد/اهن دیجی سایتی مطمئن

این‌که بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه با یک بانک است. ما خزانه به خزانه جلسه

توسط FARDAALEFBA در 3 بهمن 1400
این‌که بتواند در خدمت مردم باشد و تسهیلات را به مردم پرداخت کند، وظیفه با یک بانک است. ما خزانه به خزانه جلسه می گذاریم تا خزانه ها وفادار شوند که اموال مازاد خودشان را بفروشند و نقدینگی آن را وارد چرخه تسهیلات بکند، به خاطر همین است که این مسئله وظیفه ذاتی هر بانک است. با تقوا آبادی افزود: سفارش ما به بانکها همین است که به گونهای کار کنند بنگاه تولیدی تعطیل نشود. وی مهم ابلاغ این‌که گونه های و اقسام خدماتی که بانکها به مشتریان خود میدهند مثل حوالجات، نقل و انتقالات، ال سی، ضمانت نامه و غیره برای آن ها درآمدزایی دارد، افزود: همین در حالی است که نرخ خدمات بانکی در مرزوبوم ما بسیار تحت است، خدماتی که بانکها ارائه می‌دهند می بایست هزینه آن تمجید و درآمدزایی شود. مدیریت تمام بانک مرکزی یادآور شد: در اکنون حاضر بانکها مجاز به بنگاهداری نمیباشند اما در قبلی که مجاز بودند، همین عمل را انجام میدادند، بدین ترتیب قسمتی از آن اختیاری بوده و چکیده دیگر هم تکلیفی بوده است، اما منتخب نیز بانکی بوده که بنگاهی را در ازای بدهی تملک کردهاند که همین هم نوعی قیمت ورق آهن 6 میل از بنگاهداری است. پارسا روستا اهمیت اشاره به ریشه بنگاهداری بانکها اظهار داشت: بیشتر بنگاهداری مربوط به بانکهای دولتی و شبه مدنی است، همین بنگاهها هنگامی ایجاد شد که در واقع بنگاهداری برای بانکها ممنوع نبود، حدود ۳۰ یا این که ۴۰ سال قبل چند پروژهها در سرزمین بود که کسی برای آنها سرمایهگذاری انجام نمیداد، بدین ترتیب دولت در آن زمانه به بانکها توصیه کرد که این پروژهها اجرا کنند، برای خزانه نیز در آن زمانه منعی وجود نداشت و بنابراین همین فعالیت را انجام میدادند. از خصوصیت های مناسب این ورق می توان به تغییر تحول نکردن رنگ ان در ارتفاع زمانه و سبک وزن بودن ان و مقاومت بخش اعظم در برابرخوردگی و رخ پذیری بالای ان اشاره نمود . اکثری از وسایل و محصولات اساسی استفاده از آهن ساخته می شوند. از میان انواع ورق های متعدد که امروزه ساخت می شوند، hot rolled mild steel از کاربردی ترین محصولات است. این کلاف ها پس از شسته شدن و خارج شدن از حوضچه های اسید بوسیله آب شسته شده و اصلی عبور از تو نل هوای گرم خشک می شوند.پس از عملیات اسید شو ئی گوشه ای ازمحصول به شکل کلاف اسید شوئی شده به بازار عرضه و بخش عمده آن به جهت ایجاد محصولات سرد به واحد نورد سرد ورق آهن دست دوم اصفهان انتقال می یابد. هزینه کمتر: به جهت انجام عملیات گالوانیزینگ، در مقایسه مهم بقیه روشهای معمول دوری از خوردگی، نیاز به هزینه کمتری خواهد بود. وی با بیان اینکه ابزارهایی که در قوانین مبلغی و بانکی دیده شده، کهنه و ناکارآمد محسوب میشود، گفت: به این ترتیب مطلقا نیاز به اصلاح قوانین پولی و بانکی وجود دارد. وی طولانی تر کرد: مسئله بعدی این هست که بانکها از دولت طلبکار بودند و دولت به جای پول به آن ها بنگاه میداد، بدین ترتیب یک عدد دیگر از عارضه ها بنگاهداری بانکها ناشی از اموالی هست که دولت به آنها پایین تیتر رد دیون واگذار کرده است، اما در یک دورههایی هم که نرخ سود پایینتر از نرخ تورم بود، بانکها به جهت جبران هزینهها قسمتی از سرمایه را در سرمایهگذاری هم به کار گیری کردند که همین موارد به اسبابی بدل شده که بانکها، بنگاهدار شوند.
آخرین مطالب