پتاسیم نیترات و کاربردهای آن

در ایجاد خمیر دندان برای دندانهای حساس به کارگیری میشود. همین ماده اساسی انحلال پذیری متوسط در آب است، البته ح

توسط FARDAALEFBA در 1 فروردین 1401
در ایجاد خمیر دندان برای دندانهای حساس به کارگیری میشود. همین ماده اساسی انحلال پذیری متوسط در آب است، البته حلالیت آن حساس دما ارتقاء مییابد. حجمی متوسط ثبت شده برای پتاسیم نیترات ۱۰۹/۲ گرم بر سانتی متر مکعب بوده و حجمی مولکولی آن ۱۰۳/۱۰۱ گرم بر مول در آب می باشد. نیترات پتاسیم کاربردهای گسترده ای داراست و علاوه بر به کار گیری به عنوان کود مهمترین کاربرد آن در ارتفاع تاریخ، به کار گیری به عنوان جزئی پتاسیم نیترات خوراکی از باروت است. KNO3 طبق معمول مهم ساکارز ، دکستروز ، سوربیتول و چندین دیگر از قندها و الکلهای قندی (به تیتر نمونه سوربیتول) به جهت تولید پیشرانه های اثر گذار به کارگیری می شود. سیستم گوارش KNO3 را فورا جذب میکند. پتاسیم نیترات یا شوره یک ادغام شیمیایی دارای فرمول KNO3 است. در مرحله آن گاه قالب ماده شیمیایی یخ زده فوق را بر روی یک پارچه حساس امکان رخنه مناسب آب قرار می دهند تا بهطور تمام آب شود. پتاسیم نیترات برای برطرف کردن نبود سولفات پتاسیم در مرحله پرورش گیاه بسیار موءثر است. پتاسیم نیترات یک کود به طور کامل محلول در آب است که میتوان از آن در هر سطح از رشد گیاه استعمال نمود. کشت های متراکم و عدم به کارگیری از عنصر پتاسیم طی سالیان گذشته و از طرفی فقدان آب آب پاشی و میزان مرغوب بودن نامناسب آب و خاک در عمده اراضی کشاورزی از عواملی میباشند که قابلیت به کار گیری همین عنصر را برای گیاهان محدود کرده و خسارات جبران ناپذیری را بر مقدار ایجاد و کیفیت محصولات وارد میکند. علاوه بر این ، تغذیه مطلوب پتاسیم گیاهان منجر جذب خوب تر آب از خاک می شود. شتاب جذب این ماده توسط دستگاه گوارش بالاست. همین ماده یک اکسیدکننده تقریباً قادر است که آب را جذب میکند، براین اساس در محصولاتی مثل باروت که از شوره به کارگیری می‌شود در رخ قرارگیری در هوای آزاد رطوبت می گیرد و خراب میشود. شیوه ساخت تصنعی و مصنوعی هم اسم روشی می باشد که در آن از نیتریک اسید برای خنثی سازی پتاسیم هیدروکسید اصلی کربنات پتاسیم به کار می برند. با ریختن نیتریک اسید بر روی نمکهای پتاسیم از پاراگراف پتاسیم کربنات، شوره بهدست میآید. یا می قدرت به جهت ساخت نیترات پتاسیم از هیدروکسید پتاسیم به جهت خنثی نمودن اسید نیتریک طی یک واکنش فراوان گرمازا به کارگیری نمود. در اینجا عمده به باز‌نگری وب تارنما پتاسیم نیترات سمی است.
آخرین مطالب