پتاسیم سولفات چیست؟

همین ماده اصولا به فرم رسوبات معدنی وجود دارااست و از معادن طبیعی بدست می آید و به خاطر هزینه قلیل و مقدار پتاسیم زیاد، بالاترین استفاده را در در بین کود پتاسیم دارد. تقریباً 1.5 میلیون تن سولفات پتاسیم در سال 1985 تولید شد، به طور معمول اساسی واکنش کلرید پتاسیم اساسی اسید سولفوریک، مشابه فرایند مانهایم به جهت تولید سولفات سدیم ایجاد می گردد. سولفات پتاسیم که سولفات پتاس (SOP) ، آرکانیت یا این که پتاس باستان از گوگرد نیز نامیده می شود ، یک مخلوط غیر آلی اصلی فرمول K2SO4 ، یک ماده جامد محلول در آب سپید است.فاقد سدیم کلرید و فلزات سنگین و نیتروژن بوده و کودی ایده ال به جهت خاک های شعف می باشد.این ماده ، نیز پتاسیم و نیز گوگرد موذد نیاز گیاهان را تأمین میکند. در ضمن دارای گوگرد نیز هم می باشد که ماده مورد نیاز گیاهان است. پتاسیم حاضر در این ماده نظیر دیگر کودها خصوصیت یکسانی دارد، البته همین ادغام با سولفات پتاسیم ازبکستان گوگرد هم هست. در داخل همین محصولات ، آن‌ها ممکن هست هدف ها مختلفی مثل محافظت ، تثبیت و همچنین تقویت مواد معدنی را داشته باشند. جهت انتخاب میزان ظریف مصرف کود سولفات پتاسیم قطعا اساسی متخصص کشاورزی مشورت نمایید انجام آزمایش خاک هم به جهت تخمین مقدار کود گزینه نیاز و همچنین مقدار کمبود عنصرها در خاک پیشنهاد می شود. سولفات پتاسیم فراوان خوردنده میباشد پس می بایست توجه داشته پس از تماس فرآورده کلیدی تجهیزات فلزی، حتما آن هارا اهمیت آب بشویید تا به وسایل عمل جراحت نرسد. 5/0 میلیلیتر از عصارة مربوطه حساس دو میلیلیتر آبمقطر و یک میلیلیتر محلول فنل 5 % ترکیب شد؛ سپس به هر لوله پنج میلیلیتر سولفوریک اسید غلیظ بهآرامی اضافه و پس از 30 دقیقه مقدار جذب نمونهها اهمیت دستگاه اسپکتروفتومتر در طولموج 485 نانومتر خوانده شد. مسمومیت حاد پتاسیم پس از بلع نایاب است، زیرا استفراغ به طور معمول رخداد می افتد و دفع آن بوسیله کلیه سریع است. پتاسیم اساسی ارتقا ضخامت دیواره های سلولی بیرونی، منجر ارتقا مقاومت گیاه در برابر بعضی بیماری ها و سبب ساز تحریک رشد ساقه های قدرتمند گیاه می شود. K2SO4 فاقد کلرید میباشد که می تواند به جهت برخی محصولات مضر باشد. سولفات پتاسیم به جهت همین محصولات ترجیح دیتا می شود، که شامل تنباکو و بعضی میوه ها و سبزیجات است. وجود کود سولفات پتاسیم در پسته، مقاومت آن را تقویت کرده و کیفیت همین گیاه را به صورت چشمگیری افزایش می دهد.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort fud crypter