هدرز موتور B3 (پراید قدیم) – سام تیونینگ

هدرز ها را میتوان بر شالوده ظاهری که دارند، در دستههای مختلف دستهبندی کرد، بنابراین شرکت سازنده می بایست دارای توجه به نکتههایی زیرا مشخصات موتور و فضایی که در اختیار آن است، یک نوع از همین قطعه را طراحی کنند. انواع هدرز را میتوان در سه مدل کرومی، فولادی و سرامیکی دستهبندی کرد؛ طراحی یک هدرز می بایست حیاتی توجه به موضوعاتی زیرا ارتقاء توان هدرز، توجه به مقدار آلایندگی موجود و مقدار تاثیری که بر مصرف سوخت میگذارد، طراحی شود. هدرز پراید یکی از لوازمی هست که به جهت ارتقاء شتاب و توان ماشین آیتم استفاده قرار می‌گیرد ، به جهت اینکه بتوانید غایت راندمان را از اتومبیل پراید اخذ نمایید همین آیتم یک عدد از مورد ها اضطراری میباشد. طراحی و ایجاد مانیفولد به صورتی است که مرحله آن صیقلی نمی باشد و زبر و ناصاف هم به حیث میرسد، از این جهت در هنگام بیرون شدن گازها آلاینده، اختلالاتی چشم میشود، البته از آنجاییکه در طراحی و ساخت هدرز پراید یورو4 فولادی از روش خمکاری استفاده شده است، سطح آن صاف و صیقلی دیده می‌شود و به این ادله خروج گازهای آلاینده به بهترین وضعیت ممکن حادثه میافتد. درصورتیکه بخواهیم در ارتباط اصلی طراحی این قطعه بگوییم؛ باید گفت که همین قطعه سطحی تماما صاف و صیقلی دارد، چرا که در صورتی که اینچنین نباشد و بر روی مرحله آن زبری چشم شود، این زبری مانع از خروج گاز میشود، براین اساس ایجاد و طراحی این قطعه را میتوان یک کار دشوار و مستمند به دانش مخصوص در حیث گرفت. در یک تعریف کلی میتوان هدرز را یک قطعه فنی برای تیونینگ و همینطور تقویت موتور در نظر گرفت که در زمانی که قیمت خودرو بالا می رود و افراد بضاعت و توان خرید یک اتومبیل پرقدرت و اساسی میزان مرغوب بودن را ندارند، مورداستفاده قرار می‌گیرد و آن را بر روی اتومبیل هدرز پراید یورو 4 فولادی نصب مینمایند که نصب این قطعه سبب ساز پیدایش ویژگیهای متفاوتی در ماشین هم میشود. چنانچه در طراحی و ساخت خودروی شما از قطعهی هدرز استفاده شود، گازهایی که به سمت اگزوز میروند، اصلی شتاب و عملکرد بهتری از اتومبیل خارج میشود؛ از طرفی خودرویی که از این قطعه برخوردار است، گشتاور بیشتری دارد. نکتهای که در رابطه کلیدی طراحی و ایجاد همین قطعه اصلی دارد، روزگار و هزینهای میباشد که شما باید به جهت آن در لحاظ بگیرید، ایجاد هدرز را میتوان یک روند وقتگیر و پرهزینه بهحساب آورد که به این عامل بسیاری از خودروسازان آن را بهعنوان یک آپشن در حیث میگیرند که باید بهصورت جداگانه بر بر روی خودرو نصب شود و از آن بهعنوان یک قطعه فابریک استعمال نمیکنند. همین دو قطعه از لحاظ کالا و ساختاری اساسی یکدیگر تفاوت دارند، می توان گفت در هدرز پراید یورو 4 فولادی برای هر سیلندر یک خروجی در حیث گرفتهشده که پس از اشتعال و بالا آمدن پیستون در سیلندر، گازهای خروجی اصلی کمترین مقاومت از اگزوز خودرو بیرون میگردند و پروسهی انجام این واقعه دارای هدرز پراید یورو 4 فولادی و در مقایسه با مانیفولد، پر سرعت و آسانتر هست و این مسئله خود میتواند بر خنکسازی موتور هم اثر گذاری داشته باشد. وقتی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به داده ها بیشتری در رابطه حساس هدرز فولادی پراید وب وب سایت خود باشید.

hacklink al hd film izle php shell indir siber güvenlik türkçe anime izle Fethiye Escort Fethiye Escort Marmaris Escort